Traditiegetrouw een zondagmiddag in het P├ętanquecentrum. De deur is open vanaf 14.00 uur, vergaderd gaat er worden van 14.30 uur tot 16.30 uur. Wij zorgen voor een hartige hap, jullie voor de discussie.

Het concept programma 2015, de agenda en het verslag van 2014 en het rooster van aftreden vind je in het clubblad van jan./febr.

De begroting en het jaarverslag 2014 vind je in clubblad van maart

Tot zondag